Přijďte oslavit začátek akademického školního roku pod širé nebe. V Plzni U Branky. Na stojáka!Gaudeamus igitur 2021 se uskuteční pod záštitou:

Primátora – Mgr. Martina Baxy
Náměstkyně primátora – Mgr. Elišky Bartákové
Hejtmanky Plzeňského kraje – doc. PaedDr. Ilony Mauritzové Ph.D.
Starosty MO Plzeň 3 – Mgr. Davida Procházky